96 296 30 62

Comunió

Hermanos:
El cáliz de nuestra Acción de Gracias: ¿no nos une a todos en la sangre
de Cristo?, y el pan que partimos: ¿no nos une a todos en el cuerpo de
Cristo?
El pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo
cuerpo, porque comemos todos del mismo pan.

 

Lectura de la primera carta del Apóstol San Pablo a los Corintios 10, 16-17

 

Comunió

L’Eucaristia és un dels tres Sagraments de la Iniciació Cristiana, un itinerari de conversió i creixement en la fe, i que està compost de catequesi, celebracions litúrgiques, compromís de vida i oració.

Sobre la primera comunió

La preparació per a la Primera Comunió es realitza per mitjà de tres anys:

· Previst realitzar dos torns: 16 i 23 de maig de 2021

· La catequesi es realitza preferentment els diumenges a les 10:30h. i a continuació a les 12:30h. la Santa Missa amb els xiquets de primera Comunió.