96 296 30 62

La Confirmació

Hermanos: Alegraos, enmendaos, animaos; tened un mismo sentir y
vivid en paz. Y el Dios del amor y de la paz estará con vosotros.
Saludaos mutuamente con el beso ritual. Os saludan todos los santos.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del
Espíritu Santo esté siempre con todos vosotros.

 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios
13, 11-13

 

Confirmació

La Confirmació fa part dels tres sagraments d’iniciació cristiana (Baptisme, Confirmació i Eucaristia). Així, en el Baptisme naixen per a la vida de Crist; en la Confirmació s’enforteixen.

Va ser Crist mateix qui va instituir aquest sagrament en prometre l’efusió de l’Esperit sobre els seus deixebles: “Quan l’Esperit Sant vinga sobre vosaltres, rebreu una força que us farà ser els meus testimonis”.

Sobre el Sagrament de la Confirmació:

· La preparació es realitza en dos cursos: 3r i 4t de l’ESO.

· La catequesi s’imparteix els divendres a la vesprada. Xicotets grups.

· Es comprometen a participar en la missa de 12:30h. dels diumenges.