96 296 30 62

El Matrimoni

¿No han leído —replicó Jesús— que en el principio el Creador “los hizo hombre y mujer”, y dijo: “Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo”? Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.

(Mateo 19:4-6)

 

 

Matrimoni

 

El sagrament del Matrimoni crea entre els cònjuges un vincle perpetu i exclusiu. Déu mateix ratifica el consentiment dels esposos. Per tant, el Matrimoni estona i consumat entre batejats no podrà ser mai dissolt. D’altra banda, aquest sagrament confereix als esposos la gràcia necessària per a aconseguir la santedat en la vida conjugal i acollir i educar responsablement als fills.

En la Parròquia, pots realitzar:

  • L’expedient matrimonial
  • Els cursets prematrimonials
  • La celebració

*Més informació al Despatx Parroquial